Pasztorációs Intézet

Tiszántúli Református Egyházkerület Pasztorációs Intézete
Intézetvezető: Dr. Bodó Sára
Cím: 4026 Debrecen, Füvészkert u. 4.
Tel.: 52/614-088

Via contemplativa - beszámoló a szimpóziumról
Az Tiszántúli Református Egyházkerület Pasztorációs Intézetének szervezésében 2017. október 2–án megtartott konferencia a szemlélődő imádság helyét és szerepét kívánta megvilágítani a református lélek biblikus kegyességében. 
Via contemplativa - a szemlélődés útja
Szimpózium a TTRE Pasztorációs Intézete szervezésében 2017. október 2-án, a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.
Lelkipásztori zarándoklat
Lelkipásztori zarándoklat Kedves Testvérek!             A Tiszántúli Ref. Egyházkerület Pasztorációs Intézete ismét zarándoklatra hívja mindazokat, akik - akár először, akár újra – jó szívvel választanák az Isten előtt való elcsendesedésnek eme formáját.
Egy házassággondozó hétvége tapasztalatai
A lelkészek és házastársaik számára március 17–19. között megtartott csendeshétvége egy, a Tiszántúli Református Egyházkerület Pasztorációs Intézete által felkínált alkalom volt a hitbeli és érzelmi kihívások sokaságának kitett lelkészcsaládok belső megerősítésére.  Ezúttal kilenc pár, tizennyolc fő élt ezzel a lehetőséggel.
HÁZAS-HÉTVÉGE GALYATETŐN
HÁZAS-HÉTVÉGE GALYATETŐN Házasság-gondozó hétvége lelkipásztoroknak Galyatetőn a TTRE Pasztorációs Intézete szervezésében A Tiszántúli Református Egyházkerület Pasztorációs Intézete házas-hétvégét szervez 2017. március 17. és 19. között (péntektől vasárnapig), Galyatetőn lelkészek, lelkésznők és házastársaik számára.
Adventi kérés
„De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem: meg is fog hallgatni Istenem! … Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában.” (Mik 7,7-9)
Életre...
Újra és újra megpróbáljuk, hátha elég lesz így: egyedül. Majd mi megoldjuk. Ha mégis szükség volna valakire, akkor is a lehetetlennel próbálkozunk: igyekszünk a lehető legnagyobb távolság-tartással elfogadni a közeledést. (És aztán csodálkozunk, ha a következő alkalommal a másik már nem kér – hiába minden jó szándék – se szóból, se tettből.)
Lenni és hagyni
Református lelkipásztorként felszentelésünkkor arra esküdtünk fel, hogy a Szentírást tanulmányozzuk, Isten igéjét a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás szellemében hirdetjük és a sákramentumokat egyházunk rendtartása szerint szolgáltatjuk ki, azaz Isten igéjének szolgálatára tettünk fogadalmat.
Hivatáspasztoráció, szupervízió
A szupervízió a hivatásszemélyiség fejlesztésére, erősítésére irányuló szakszerű segítő tevékenység. Alapelve, hogy nem felülről irányító, hanem egyenrangú felek együttműködésén nyugvó támogató konzultáció. A szakember a szupervizált belátására, önreflektivitására, fejlődési szükségleteire építve a tapasztalati tanulás eszközeit alkalmazza a közösen kitűzött célok érdekében.
A ló és a lovász
Sokan joggal várhatják egy bibliai történet méltóságát és mélységét ezen sorok indításaként, de kérem, engedjék meg nekem a következő gondolatokat:   „Egy gazdag ember felbérelt egy lovászt, hogy tartsa rendben a lovát. A fiú nap mint nap hosszasan, órákon át ápolta, kefélgette a ló szőrét és sörényét, de az etetését elhanyagolta, gondolván, úgysem fog feltűnni: mindig ellopott valamicskét az állat zabadagjából, és azt eladta.   Eltelt fél év, és a ló állapota fokozatosan romlott. Fogyott, már nem viháncolt a karámban, ha gazdáját meglátta; egyre kisebb terheket bírt elviselni, és már a gyermekeket sem tűrte a hátán – pedig azt nagyon szerette…   Végül, amikor már érezte, hogy a végét járja, az állat felkiáltott gondozója felé fájdalmában: „Ha jót akarsz nekem, ne csak a külsőmmel törődj, ne csak a szőrömet ápold, nap, mint nap adj többet ennem!”