Elhunyt Kis Sándor
aug 1
2016
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram! 25. Zsoltár Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy KIS SÁNDOR református lelkipásztor, aki 92 évet élt, hazatért mennyei Atyjához. 
Elhunyt Csete György
júl 19
2016
"Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt, Rajta, bátran! Megsegít és győzelmet ad. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzelemér'!" (471. dicséret)
Elhunyt Kovách Attila
jún 13
2016
"... futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam..." (2Tim 4,7)  
Elhunyt Tariska Zoltán
jún 10
2016
„Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejükön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.” Ézsaiás 35,10 
Elhunyt Varga Árpád
jún 1
2016
A Szatmári Református Egyházmegye közössége fájó szívvel, de az örök élet reménységében tudatja, hogy Nt. Varga Árpád nyugalmazott lelkipásztor testvérünk életének 81.-ik évében, hosszas betegség után elhunyt.
Elhunyt Gacsályiné Balla Márta
ápr 18
2016
"Az isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. Mert az ő számára mindenki él." (Lk. 20,38)
Elhunyt Fekete Szűcs Gyula
nov 4
2015
Megtört szívvel, de a feltámadás bizonyosságában tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Fekete Szűcs Gyula református lelkészt, a Debrecen- Kossuth utcai Református Egyházközség orgonista-lelkipásztorát 84 éves korában Isten visszahívta közülünk.
Elhunyt Kálmán Attila
okt 29
2015
Életének 78. évében elhunyt a Dunántúli Református Egyházkerület egykori főgondnoka, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt világi elnöke. Temetéséről később intézkednek.
Elhunyt Kozma Mihály lelkipásztor
okt 20
2015
Megtört szívvel, de a feltámadás bizonyosságában tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kozma Mihály református lelkipásztort 45 éves korában Isten visszahívta közülünk.
Elhunyt Orosz József Tamás
okt 6
2015
65 éves korában elhunyt Orosz József Tamás lelkipásztor, aki Fülesd, Nagyar, Panyola, Tiszakóród, Olcsvaapáti, Tiszacsécse, Hajdúböszörmény-Bocskai tér, Kötegyán, Kunágota gyülekezetekben szolgált.