Isten eszközei vagyunk
nov 20
2017
„Ezen a kerek évfordulón mi, a 21. század keresztyénei próbáljuk láthatóvá tenni az egyházunkat” – a rimaszombati reformációi megemlékezésen átadták a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház új református központját és felavatták a város gályarab-emlékművét. A pénteki ünnepség résztvevőivel Felvidék örökségéről és a reformációról beszélgettünk.
Laudáció Szabó Dénes karnagy Tőkés László díjához
nov 20
2017
Cantemus, quia cantare bonum est- Cantemus, quia cantare iucundum est- Cantemus, quia cantare amantis est. Csak énekelj, mert az ének jó dolog! Csak énekelj, mert az ének víg dolog! Csak énekelj, mert az énekben szív dobog! Tisztelettel  és szeretettel köszöntöm a megjelenteket, kiemelten a Tőkés László-díj ez évi kitüntetettjét, Szabó Dénest, Bárdos Lajos kórusművének a szerző által írt szövegével. 
A reformáció 500. évfordulójának ünneplése néprajzos szemmel
nov 20
2017
Az évvégéhez közeledve nyugtázhatjuk, hogy a 2017-es esztendő a reformáció 500. évfordulójának ünneplése jegyében zajlott országszerte, sőt a Kárpát-medencében. A Kulturális Minisztérium több szakági döntéshozóin — Reformáció Emlékbizottság, Nemzeti Emlékbizottság — keresztül számos program megvalósítását támogatta. Az évforduló apropóján felélénkültek az egyháztörténeti kutatások, publikálási igények, könyvkiadási és rendezvénytervek. Egész évben voltak emlékülések, konferenciák, jelentek meg könyvek, avattak emlékműveket, újítottak fel templomokat, születtek művészeti alkotások, kiállítások. Én ezúttal elsősorban a konferenciákra fókuszálok. Azokról szólok, amelyeken részt tudtam venni vagy információkhoz jutottam.  
„Kabai Reformátusok” címmel kiállítás nyílt a kabai Gonda Ferenc Városi Könyvtárban.
nov 20
2017
Október 30-án, a reformáció ötszázadik évfordulójának előestéjén Sohajdáné Csoma Zsuzsanna református lelkész megnyitó beszédének kezdetén a 78. zsoltárból idézett: „Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait.” (3-4. és 6-7.vers)
Kettős alapkőletétel, gazdag és nemes adomány Hajdúnánáson
nov 20
2017
„Ó, Urunk, mi Urunk! / Mily felséges a te neved az egész földön, / az égen is megmutattad fenségedet! / Gyermekek és csecsemők szája által is / építed hatalmadat…” (Zsolt.8,2-3) Október 27-e olyan nap volt Hajdúnánás városa és a Református Egyházközség életében, amihez csak a 8. zsoltár szavai méltóak, amikor is rácsodálkozhatunk Isten kegyelmére, a Teremtő nagyságára.
Keresztyén vezetők a missziói parancs küldetésében
nov 20
2017
(A Hajdúvidéki Református Egyházmegye kezdeményezését szeretettel osztjuk meg a református hálózatban szolgáló testvérekkel.) 2017. október 15-17. között immár harmadik alkalommal hívta össze Nt. Szabadi Árpád esperes úr és Nt. Gacsályi Gábor lelkipásztor egyházmegyei tanügyi előadó a Hajdúvidéki Református Egyházmegye köznevelési intézményeinek vezetőit lelki-szakmai együttlétre.
Hirdesd az Igét! - térségi találkozó élőben
nov 17
2017
A Hirdesd az Igét! programsorozat következő állomása november 18-án lesz a nyíregyházi Continental Arénában, amelyet itt élőben követhet majd velünk.
500 perc futball
nov 15
2017
Kedves Lelkipásztor Testvérek! A Reformáció jubileumi évében egy egyedülálló futballmérkőzésre hívunk-várunk titeket 2017. november 24-én Nyírbátorba. Az 500 év apropóján 500 percen keresztül szeretnénk folyamatosan, megállás nélkül játszani.
Elhunyt Nagy István
nov 14
2017
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Nagy István református lelkipásztor 2017. november 8-án elhunyt. Búcsúztatója november 17-én 11 órától lesz a Gyürei Református Templomban.
Reformáció 500.1 - Kortárs irodalmi pályázat az 500 éves reformáció alkalmából
nov 14
2017
“Reformáció 500.1” néven kortárs irodalmi pályázatot hirdet a Reformáció Emlékbizottság. A pályázók a reformáció üzeneteihez, értékeihez és szellemi örökségének továbbéléséhez köthető saját irodalmi műveikkel szállhatnak versenybe az értékes díjakért.