TÁJÉKOZTATÓ - iskolagyümölcs-szállítási ajánlathoz
2017. június 14.

Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI.7.) FM rendelet (R.) alapján a Tiszántúli Református Egyházkerület mint fenntartó (4026 Debrecen, Kálvin tér 16). az alábbi intézmények tekintetében vár ajánlatokat:

·         Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája (székhelye: 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7., OM azonosító: 031110),

·         Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola (székhelye: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17., OM azonosító: 031074)

·         Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 3-4., OM azonosító: 031015)

Meg kell jelölni, hogy az ajánlat mely intézményre és milyen időszakra szól.

Az ajánlatnak legalább tartalmaznia kell az alábbi adatokat, valamint az adatok hitelességét alátámasztó dokumentumokat:

·         a szállító neve, képviselőjének neve, elérhetősége,

·         a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott ügyfél-azonosító száma (regisztrációs szám), 

·         a szállító székhelye, és telephelyei,

·         nyilatkozatot az ajánlatban foglaltak hitelességéről és valódiságáról,

továbbá a R. 5. § (1) bek. a)-c) pontjában meghatározott, az ajánlati rangsor meghatározásához szükséges információkat:

·         az előző évi minőségi kifogások arányát az összes szállításhoz viszonyítva,

·       a felkínált termékek termelésének, előállításának helye, termelési hely szerinti megoszlása Magyarország, Európai Unió, továbbá az intézménnyel azonos megye, illetve más megye megosztásban százalékban kifejezve,

·         kísérőintézkedések megnevezése, száma, jellege, a kísérőintézkedésekkel alkalmanként elért tanulók száma,

továbbá:

·         a felkínált termék megnevezése, fajtája, heti adagszáma /R. 13. § (1) bek./

Adminisztratív információk:

- az ajánlatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszántúli Református Egyházkerület 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.,  (a borítékon fel kell tüntetni: „iskolagyümölcs ajánlat”)

- ajánlattétel beérkezési határideje: 2017. június 16., 12 óráig,

             - az ajánlatok elbírálása és az ajánlattevők értesítése: 2017. június 19.