Megújulás Kisvárdán
2017. június 19.

A Kisvárdai Református Egyházközség által fenntartott Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumi intézmények felújítása, átalakítása és bővítése valósul meg a nyertes pályázatnak köszönhetően.

A Kisvárdai Református Egyházközség által fenntartott Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (4600 Kisvárda Flórián tér 5. szám alatti) feladatellátási helyéül szolgáló épület felújítására, átalakítására és bővítésére nyújtott be pályázatot az EFOP-4.1.1-15 számú, „Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések Iskolafejlesztés a Minőségi Oktatás Feltételeinek Megteremtése Érdekében” című felhívásra.

A benyújtott pályázat 920 millió forint támogatásban részesült. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt keretében az elavult energetikai tulajdonságokkal, hiányos infrastruktúrával rendelkező meglévő épület felújítása és átalakítása, új épületszárny kialakítása, a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése és a működéshez szükséges eszközök beszerzése történik meg. Az egyházközség a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyen 420 fő nappali képzésen résztvevő tanulói létszámra rendelkezik engedéllyel. A fejlesztés célja az oktatásról és nevelésről szóló jogszabályokban előírt infrastrukturális feltételek megteremtése. Az iskola tanulói és a 14-18 éves korosztály számára a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése a cél, valamint a várható tanulói létszámra való felkészülés. Valamint a matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák magasabb fokú elsajátítását lehetővé tevő, infrastrukturális feltételek biztosítása. Fontos továbbá a kompetenciafejlesztési, valamint közösségfejlesztéssel kapcsolatos tanórai kereteken kívül történő, pedagógiai és nevelési feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosítása; az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a jelenlegi oktatási infrastruktúra akadálymentesítése; a költséghatékonyság növelése érdekében energetikai korszerűsítési beruházások végrehajtása.

alt

A fenti célok megvalósítása érdekében a 920 millió forint költségű, az Európai Unió és Magyar Állam támogatásával megvalósuló beruházás része a meglévő épület belső átalakítása eredményeképpen 1 tanterem, 1 stúdió, 1 általános raktár, 1 műhely és öltöző kialakítása, a vizes blokkok átszervezése valósul meg. A beruházás keretében 1 új épületszárny kerül megépítésre. Az új épületszárnyban 4 tanterem, 1 nyelvi labor és szertár, 1 számítástechnika szakterem és szertár, 1 kémiai-biológia előadóterem, 1 kémiai-biológia labor, 1 kémiai-biológia szertár és 1 biológia szertár, 1 fizikai előadóterem, 1 fizikai-elektrotechnika labor, 1 fizika szertár, 1 ügyviteli iroda, 1 gazdaságvezetői iroda, 1 igazgatói és 1 helyettesi iroda kerül kialakításra.

A mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének biztosításához hozzáépítéssel egy féltornaterem és a kiszolgáló létesítmények kerülnek megépítésre. Az épület energetikai korszerűsítését szolgálja a nyílászárók cseréje, a homlokzati hőszigetelés, a fűtési rendszer korszerűsítése és fotovoltaikus rendszer kialakítása. Az építési munkákon kívül a szükséges iskolai bútorok, berendezések valamint informatikai eszközök is beszerzésre kerülnek. A beruházás tervezett fizikai megvalósításának határideje 2018.08.31.

További információ kérhető:
Százvai János László
Telefon: +36-45-405-106;
E-mail: