A Szentírás vándorútja a Szabolcsveresmarti Református Egyházközségben
2017. június 14.

Június 13-án megérkezett gyülekezetünkbe a január 1-én útjára indított Szentírás. 

Az egyedi, díszkötéses Bibliát egyházkerületünk püspöke, Dr. Fekete Károly indította útra a Reformáció 500. és a Tiszántúli Református Egyházkerület fennállásának 450. évfordulója alkalmából.

alt

 Az elmúlt 164 napban öt egyházmegye 186 gyülekezetében, 16 Ószövetségi és 5 Újszövetségi könyvből olvasták lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezeti tagok, református testvérek Isten Igéjét!

alt

Gyülekezetünkbe a dögei testvérek küldöttsége hozta el a Szentírást és a kísérőkönyvet, melyeket átadtak lelkipásztorunknak és gondnokunknak.

alt

Isten kegyelméből sokan meghallották Főtiszteletű úr testvéri találkozásra buzdító üzenetét, így népes gyülekezet előtt hangozhattak el a kijelölt Igeszakaszok és az azt követő igehirdetés! Ennek középpontjában, a szolgálatban való helytállás és a hitben való megmaradás állt. Az alkalom elején és végén egy-egy verset mondtak el presbiter testvéreink.

alt

Az igei alkalom után, a gyülekezeti házban, testvéri beszélgetések keretében került sor a kísérőkönyv aláírására.

alt

A holnapi napon gyülekezetünk viszi tovább a Szentírást a kékcsei testvérekhez! Itt folytatódik a „vándorút”, a testvéri találkozások alkalma és a közös Igeolvasás! Emlékeztetve a reformáció egyik alapgondolatára: „SOLA SCRIPTURA”.

Isten gazdag áldása legyen a további alkalmakon! Adja az Úr, hogy mind többen olvassuk, megértsük és megtartsuk az Ő Igéjét!

További fotók IDE kattintva megtekinthetők.

Dolhai József

presbiter