A Kárpát-medencében, a Magyar Református Egyházat kilenc részegyház alkotja. Az anyaországban, a Magyarországi Református Egyház tagjai négy egyházkerületben élnek. Kelet-Magyarországon helyezkedik el a Tiszántúli Református Egyházkerület. Központja: Debrecen.

Tiszántúlon négyszáztizennyolc gyülekezet található. A kerületben ötszáz lelkipásztor szolgál.

 

Református Tiszántúl Szerkesztősége

Dr. Csorba Péter
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Tel.: 52/414-744

 

Tiszántúli Református Egyházkerület Zeneigazgatóság

Zenei főigazgató: Arany János
4026 Debrecen Füvészkert u. 4.
Tel.: 52/614-064, Fax: 52/614-065 

Tiszántúli Református Egyházkerület Gazdasági Hivatala

Gazdasági igazgató: Farkas Istvánné
4026 Debrecen, Füvészkert u. 4.
Tel.: 52/614-001
Fax: 52/417-699

Informatikai központ

Kiss Kornél - informatikai csoportvezető

Donka Péter - informatikus
Lovász Attila - informatikus
Szabó Tünde - oktatásszervező

Tiszántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei

4026 Debrecen Kálvin tér 16.

Nagykönyvtár
Gyűjteményi igazgató:
dr. Gáborjáni Szabó Botond
Tel.: 52/414-744
Fax: 52/516-810


Levéltár
Levéltár igazgató: Dr. Szabadi István
Tel.: 52/414-744/11868, 52/418-297
Fax: 52/414-744/11870, 52/516-870

Tiszántúli Református Egyházkerület Lelkigondozói Intézete

Intézetvezető: Dr. Bodó Sára
Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7.
Tel.: 52/518-500 (18573)

Tiszántúli Református Egyházkerület Diakóniai Irodája

Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7.
Tel.: 52/518-500 (18573)
Email:

Tiszántúli Református Egyházkerület Építész Irodája

Egyházkerületi építész: Vári Attila
Egyházkerületi műemléki tanácsos:
Géczy Csaba
4026 Debrecen Füvészkert u. 4.
Tel.: 52/614-050, Fax: 52/614-051

TTRE és DRK Református Művelődési és Iskolatörténeti Kutatóintézet

Intézetvezető: Dr. Győri L. János
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Tel.: 52/414-744

Tiszántúli Református Egyházkerület Tanügyi Hivatala

Tanügyi főtanácsos: Dr. Veress Bertalan
4026 Debrecen Füvészkert u. 4.
Tel.: 52/614-060, Fax: 52/614-063

Tiszántúli Református Egyházkerület Közösségi Ellátások Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása

Szolgálatvezető: Ráczné Szabó Gyöngyi
4025 Debrecen Hatvan u. 1/c
Tel.: 52/324-492  

Ágazati azonosító: S0218733

Debreceni Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet

Egyetemi lelkész: Püski Dániel
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Tel.: 52/ 614-179, 30/616-1146,

Fax: 52/614-180      www.egyetemigyulekezet.hu

Szegedi Református Egyetemi Gyülekezet

Egyetemi lelkész: Czagány Gábor
Cím: Szeged, 6720 Honvéd tér 1.
Tel: +3630/394-8897

Tiszántúli Református Egyházkerület Közösségi Ellátások Pszichiátriai Betegek Közösségi Alapellátás

Szolgálatvezető: Ráczné Szabó Gyöngyi
4025 Debrecen Hatvan u. 1/c
Tel.: 52/324-492

Ágazati azonosító: S0218733

Tiszántúli Református Egyházkerület Támogató Szolgálata

Szolgálatvezető: Pangert Lívia, Siposné Jobbágy Éva
4025 Debrecen Hatvan u. 1/c
Tel.: 52/412-248

 

Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet

Intézetvezető: Dr. Fazakas Sándor
4026 Debrecen, Kálvin tér 16
Tel: 52/516-826
www.lelkesztovabbkepzo.hu